Program


A Kökénydombi Vénusztól a NASA-ig

A Kökénydombi Vénusztól a NASA-ig

Hódmezővásárhely kerámiaművészete és kerámiaipara
A kiállítás kurátora: Pannonhalmi Zsuzsa keramikusművész


 több


A Vásárhelyi Kerámia Szimpózium 1998-ban alakult Hódmezővásárhely város kezdeményezésére.

A hatvanas években Minisztertanácsi rendeletre a he­lyi kerámia hagyományokra építve alapították meg az Alföldi Porcelángyárat. A gyárat később privatizál­ták, létrejött az Alföld Porcelán Edénygyár Rt., a Burton Apta Tűz­állóanyaggyártó Kft., a Villeroy&Boch Rt. A Keram-Pack Rt. a kezdetektől jelen volt. A városban működő gyárak, a művészeti szervezetek, a Magyar Al­kotóművészek Országos Egyesülete, a Magyar Képző­művészek és Iparművészek Szövetsége, a Magyar Kera­mikusok Társasága és a város írták alá a megállapodást. Évente 14-16 művész kap lehetőséget pályázat út­ján, hogy a legmodernebb anyagokkal, technológi­ákkal dolgozhasson öt hétig. Cserébe egy-egy művet a Városi Kerámia Gyűjtemény számára ajándékoz. Az itt őrzött alkotásokat hazai és nemzetközi kiállításokon mutatják be.

2002-ben a történelmi Majolika Telep területén jött létre az egész évben működő Művésztelep, mely 2006-tól Hódmezővásárhelyi Művészeti Oktatási és Kutatási Központ néven folytatta munkáját a Nagy Sándor utca 9. alatt. 2012-től Hódmezővásárhelyi Nemzetközi Kerámia Központ néven működik.

A Vásárhelyi Kerámia Szimpózium és a Kerámia Köz­pont lehetőséget ad a művészeknek a magas színvonalú nyugodt alkotómunkára. Nagyon nagy öröm, hogy a város, a gyárak és a művészeti szervezetek példaértékű egyetértésben, magas színvonalon, folyamatosan dol­goznak a közös cél érdekében.

Hódmezővásárhely kerámiaművészete Európában kivé­teles gazdagságot mutat évezredeken keresztül.

Az őskortól napjainkig minden korszakból nagyszámú és nagyon jó minőségű tárgy került elő Hódmezővá­sárhely határában Gorzsán, Kökénydombon, Kotac-pa­tak partján a Körös és a tiszai kultúra tárgyai: használati edények, idolok, kultikus ember formájú edények. A város a neolitikus kerámia kultúra világhírű lelőhelye.

A mázas kerámia a 17. században kezdett elterjedni. Az 1800-as évek végén 240 önálló fazekas dolgozott Vásárhe­lyen. 1912-ben a Művészek Agyagipari Majolika Telepét hozták létre a művészek. 1963-ban Minisztertanácsi ren­deletre megalapították az Alföldi Porcelángyárat, Európa legnagyobb kerámiagyárát. A gyárat 1989-ben három egységre bontva privatizálták.

A kiállítás idővonal mentén mutatja be ennek a végtelen folyamatnak értékeit, különös tekintettel az Európában is egyedülálló technológiai adottságokat felvonultató kor­társ iparművészet alkotásaira.